Voorbeelden

Vertaalvoorbeelden

De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Bent u benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vindt u vertaalvoorbeelden, met toelichting. 

Toelichting

Het opvallendste verschil tussen de NBV en de NBV21 is dat de woorden ‘mijn dochter’ zijn toegevoegd. Veel lezers vroegen zich af waarom die woorden niet in de NBV stonden.

Het argument was destijds dat de aanspreking ‘mijn dochter’ geen natuurlijk Nederlands is. Inderdaad: iemand die niet je dochter is, zouden wij nooit aanspreken als ‘mijn dochter’. Maar er is meer aan de hand. Het blijkt ook in het Grieks opvallend te zijn als je iemand van buiten je familie als ‘mijn dochter’ aanspreekt. Het is dus ook in de brontekst een ongewone situatie. ‘Mijn dochter’ is een betekenisvol onderdeel van de tekst. Want het laat iets zien van de relatie tussen Jezus en de vrouw.

Bovendien: door de vrouw, die door haar kwaal aan de rand van de gemeenschap stond, zo aan te spreken, sluit Hij haar in zijn ‘familie’ in. Daarom spreekt de NBV21 hier toch van ‘mijn dochter’, al klinkt het in het Nederlands ongewoon.

Toelichting
Veel lezers begrijpen niet waarom de NBV de bekende weergave van deze tekst wél noemt als mogelijkheid, maar alleen in de voetnoot.
Bij nadere bestudering blijkt dat beide opties mogelijk zijn als vertaling. Er is geen sprake van goed of fout. Wel blijkt dat juist de bekende weergave in het recente onderzoek de beste papieren heeft. Daarom volgen we die optie in de NBV21 en noemen we de andere in de voetnoot.
Voor uitgebreide toelichting zie het artikel van Jaap van Dorp, “De zegen van Abram als revisie-probleem“.

Toelichting

Dit prachtige vers komt in de NBV niet helemaal goed tot zijn recht. In de laatste regels gaat het over de qin‘a van de HEER. In dat Hebreeuwse woord klinkt gevoel en emotie door: passie, hartstocht, vurige liefde.

Het Nederlandse ‘zich beijveren’ is te vlak. Het gaat niet over een inspanning van God, maar over zijn diepste drijfveren. De NBV21 vertaalt daarom met ‘vurige liefde’, net als in Zacharia 8:2. 

In het eerste deel van het vers klopt de verbinding niet die de NBV legt. Davids troon en rijk zijn niet gebouwd op zijn heerschappij en vrede (zo NBV), maar op recht en gerechtigheid (zo NBV21). Zo worden de onderlinge verbanden in het vers duidelijk.

Bekijk de gehele database met vertaalvoorbeelden:

Bestel de 'Met Andere Woorden' NBV21 special

Ontdek hoe de NBV21 tot stand is gekomen