Nieuws

Broeders en zusters

Almatine Leene is sinds deze week de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Voor het vakblad Met Andere Woorden schreef ze een column over hoe blij ze is met de Nieuwe Bijbelvertaling en de aanspreekvorm ‘broeders en zusters’.

Lees meer

NBV21 in de media

De hemelse God moet je niet voor een aards karretje spannen. Dat schrijft vandaag een Trouw-lezer nu de kritiek weer oplaaide over de ‘eerbiedshoofdletter’ in de NBV21. De media-aandacht voor het nieuws..

Lees meer

De Bijbel: een uitdagende gesprekspartner

De Bijbel voor de 21e eeuw: die ambitie spreekt uit de titel van de gereviseerde NBV. Een bijbel die huidige en toekomstige generaties weet te raken door een taal die hedendaags is, maar ons tegelijkertijd boven...

Lees meer

Eerbiedshoofdletters – wat zeggen ze?

Het vertalen van de Bijbel ligt gevoelig. Dat blijkt ook nu de aankondiging van de NBV21 – de vernieuwde versie van de NBV – landelijk nieuws is. Er was veel aandacht voor het feit dat in de NBV21 de hoofdletters ..

Lees meer

NBV21 in de media

De hemelse God moet je niet voor een aards karretje spannen. Dat schrijft vandaag een Trouw-lezer nu de kritiek weer oplaaide over de ‘eerbiedshoofdletter’ in de NBV21. De media-aandacht voor het nieuws..

Lees meer

Te weinig concordantie

Een van de reacties op de NBV is dat deze vertaling te weinig rekening houdt met concordantie: het principe dat woorden uit de brontekst zoveel mogelijk met hetzelfde woord vertaald worden.

Lees meer

Te veel concordantie

In discussies over bijbelvertalen valt al snel het woord concordantie. Concordantie betekent dat woorden uit de brontekst in de vertaling zoveel mogelijk met hetzelfde woord worden weergegeven.

Lees meer

NBV handhaven!

De NBV, sinds haar verschijning in 2004 uitgegroeid tot de meest gebruikte Nederlandse vertaling, was het resultaat van een groots project. Nooit eerder hadden in Nederland zoveel organisaties ..

Lees meer

Essay Sam Janse in Trouw

Bijbelvertalingen ontwikkelen mee met taal, en met kennis van historische context. Maar wat je niet moet doen: onwelgevalligheden corrigeren. Een essay van Sam Janse dat eerder verscheen in Trouw.

Lees meer

Eerbiedshoofdletters

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan de revisie van de NBV uit 2004. Hierin worden de ‘eerbiedshoofdletters’ weer gebruikt. Directeur Rieuwerd Buitenwerf licht dit besluit toe.

Lees meer

Revisie van de NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 wordt gereviseerd. Hoe die revisie eruit zal zien heeft het Nederlands Bijbelgenootschap op 10 november 2017 bekendgemaakt, tijdens een druk bezocht symposium in Houten.

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen